Bostadssäljarna får inte utgångs priset

Enda sen i September har bostadsmarknaden varit på nedgång och nu när siffrorna för Oktober redovisas kan det visa upp en väldigt tydlig trend – att priserna har sjunkigt med dryga 3% jämfört med utgångspriset.

Hemnets talesperson Staffan Tell kommenterar detta:

Vi ser att utbudet har ökat mycket under sommaren och vi har en nyproduktion på en väldigt högnivå. Detta är något som har bidragit samtidigt som affärerna går långsammare

Han påpekar också att det finns andra saker som visar på att bostadsmarknaden har svalnat.

Objekt som tagits bort innan visning har sjunkit från 22% till 17% i Oktober och det görs fler prissänkningar än tidigare”

Andra faktorer som har bidragit till att bostadsmarknaden svalnat är osäkerheten hur det blir med amorteringskravet och ett ränteläge som ger kraftiga signaler på uppgång.